Filter


Version Serial Size CRC32 Number of Codes
Saturn Bomberman
(Euro) MK81070-50 0K 111
(USA) MK-81070 0K 5
Scud - The Disposable Assassin
(USA) 14003 0K 8
Sega Ages - Afterburner II
(Jpn) GS-9109 0K 4
Sega Ages - I Love Mickey Mouse - Fushigi no Oshiro Daibouken & I Love Donald Duck - Georgia Ou no Hihou
(Jpn) GS-9179 0K 18
Sega Ages - Space Harrier
(Jpn) (1M) GS-9108 0K 3
Sega Rally Championship
(USA) MK-81207 0K 7
Sega Touring Car Championship
(Jpn) GS-9164 0K 3
(USA) MK-81216 0K 3
Sexy Parodius
(Jpn) T-9514G (VS051-J1) 0K 1
Shellshock
(USA) T-7901H 0K 9
Shienryu
(Jpn) T-29102G 0K 8
Shining Force III
(USA) MK-81383 0K 810
Shining the Holy Ark
(USA) MK-81306 0K 92
Shining Wisdom
(USA) T-12702H 0K 10
Shinobi Legions
(USA) T-2301H 0K 10
Shinrei Jusatsushi Taroumaru
(Jpn) T-4804G 0K 3