Ghosts Are Always Edible
0A0B5A82 582AD677
65DA389A 09D8882C
Get A Random Ability
FD5A4067 784703AB
C3731138 734E5440
70F598C7 9AE48595
A4B2075B F7D3206A
BF39CFA3 B483ABD7
A3B8C69D B900A9AE
CEF4F452 BC31ECFA
BF39CFA3 B483ABD7
A3B8C69D B900A9AE
CB3D7F13 7407EF6A
3829A0D4 CBB7712C
56BC4416 379A8E3F
A3B8C69D B900A9AE
Fly With Inhaled Object
14887E35 8FD4B14C
65DA389A 09D8882C
Always Perform Power Animation
57CF862F CD6CE639
65DA389A 09D8882C
Retain Power When Hit
81AEACD6 43AFC492
A4BEA225 8FB40EDF
3C6BB5A4 5C31CC8E
439EB6BB 90662140
A5AD70C3 C2F2F2CD
Disable Background Music
70E97FC2 1B3F5948
DBA682B3 045ECDF3
4BAB104D 50ADC4CF