Filter


Version Serial Size CRC32 Number of Codes
Daimakaimura
(J) (SGX) 2M B486A8ED 12
Daisenpuu
(Japan) NAPH-1014 512K 9107BCC8 6
Darius Alpha
(Japan) (SG Enhanced) 384K B0BA689F 2
Darius Plus
(Japan) (SG Enhanced) NAPH-1009 768K BEBFE042 5
Darkwing Duck
(USA) 512K 4AC97606 3
Dead Moon
(USA) 512K F5D98B0B 6
Dead Moon - Getsu Sekai no Akumu
(Japan) TS91001 512K 56739BC7 4
Deep Blue
(USA) PV1002 256K 16B40B44 1
Detana!! TwinBee
(Japan) KM92004 512K 5CF59D80 10
Devil Crash - Naxat Pinball
(Japan) NX90004 384K 4EC81A80 1
Devil's Crush
(USA) 384K 157B4492 3
Die Hard
(Japan) NB90003 512K 1B5B1CB1 7
Digital Champ
(Japan) NX89003 256K 17BA3032 7
Don Doko Don!
(Japan) TP02010 384K F42AA73E 5
Doraemon - Meikyuu Daisakusen
(Japan) HC89023 256K DC760A07 4