Filter


Version Serial Size CRC32 Number of Codes
Zhu Zhu Pets
(USA) BZZE 8M 1ABC7938 3
Zhu Zhu Pets - Quest for Zhu
(USA) (En,Fr) B5ZE 8M 875CE00A 8
Zhu Zhu Pets 2 - Featuring the Wild Bunch
(USA) (En,Fr) (NDSi Enhanced) [b] VZUE 32M D0C0988C 1
Zoey 101 - Field Trip Fiasco
(USA) YZYE 16M 04E610F7 2
Zombiez Seeker
(USA) (En,Fr,Es) BZSE 8M 9269B809 3
Zoo Keeper
(Europe) (En,Fr,De,Es,It) AZKP 8M E8CB0841 2
(USA) AZKE 8M 0989A92C 9
Zoo Tycoon DS
(USA) AZTE 16M B5536940 3
Zorro - Quest for Justice
(USA) (En,Fr,De,Es,It) CZ4E 64M 2D55F68F 3