Filter


Version Serial Size CRC32 Number of Codes
007 - The World Is Not Enough
(USA, Europe) CGB-B07E-USA, CGB-B07P-EUR 2M E038E666 22
10-Pin Bowling
(USA) (Rumble Version) CGB-VP9E-USA 1M 720C7023 2
102 Dalmatians - Puppies to the Rescue
(USA, Europe) CGB-B99E-USA, CGB-B99P-UKV 1M 56B83539 6
1942
(USA, Europe) CGB-AQ4E-USA, CGB-AQ4P-??? 1M 87431672 8
3-D Ultra Pinball - Thrillride
(USA) (Rumble Version) CGB-VUPE-USA 512K 1766E558 2
3D Pocket Pool
(Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl) CGB-BVPP-EUR 1M 8CDAB77F 1
4x4 World Trophy
(Europe) (En,Fr,De,Es,It) (GB Compatible) DMG-AQ3P-EUR 1M F62AD75E 1
720 Degrees
(USA, Europe) (GB Compatible) DMG-AA7E-USA, DMG-AA7P-EUR 1M E633841F 8