RAW
0016:00
GENIE
AASTAILA
GENIE
PASTAILA
GENIE
ZASTAILA
GENIE
SZEVZIVG
GENIE
SXOLSGTG
RAW
002E:2F
GENIE
SXXLOGVG
RAW
0092:03
RAW
0092:09
RAW
008C:19
RAW
0062:FF
GENIE
ESXZLAEY

00 - Streets (Level 1) 01 - Street - Boss Fight 02 - In Hamlet (Level 2) 03 - In Hamlet - Boss Fight ...

00 - Streets (Level 1) 01 - Street - Boss Fight 02 - In Hamlet (Level 2) 03 - In Hamlet - Boss Fight 04 - Home Stage (Level 3) 05 - Freeway (Level 4) 06 - Hotel (Level 5) 07 - Helicopter Fight (Level 6) 08 - Jack In Movie (Level 7) 09 - In Cinema Screening (Level 8) 0A - Roof Fight Against Final Boss 0B - (Ending Cutscene)

RAW
0066:??
GENIE
VZSAEYVT
GENIE
AAKTOTZA
GENIE
AAUVSTLA
GENIE
PAUVSTLE
GENIE
IAKTOTZA
GENIE
TAUVSTLA
GENIE
PAKTOTZE
RAW
0042:20

01-04, graphics are screwy.

01-04, graphics are screwy.

RAW
008F:??