RAW
0058:01
GENIE
PEXTETIA
GENIE
SXEZGYSA
GENIE
OZOIPGIX
PAOIZKAX
SXSZZYSA