GENIE
NNNSUE
GENIE
ATKIPX
GENIE
PAUSXX
GENIE
AAUSSXTA
GENIE
AANSIGTA
AESIPGTA
GENIE
LANEIGZA
SNEEIKVN
GENIE
PAUKSX
GENIE
PAUKEZLA
GENIE
TAUKEZLA
GENIE
PAUKEZLE
GENIE
NAUKEZLA 
GENIE
NNNSKE
GENIE
AANITT
GENIE
AAUSPT
RAW
0032:0A
GENIE
AAUKGA

The fruits that you get from enemies. You won't be able to get the random ones.

The fruits that you get from enemies. You won't be able to get the random ones.

GENIE
AENXLGTA
XVNXGGAV
RAW
003E:3F
GENIE
ESKSNTEP
ASEIOGEL
TSEIXKLS
GENIE
ASEEVAEP
GENIE
SAIKSE
GENIE
PAISII
GENIE
SLUSZTVS
RAW
002E:09
RAW
0305:09
RAW
0042:09
GENIE
SZNVVEVK
RAW
040D:32
GENIE
SZVVXKVK
RAW
0430:1E
GENIE
ESOIAIEY
RAW
003F:2F
RAW
0053:2F
GENIE
EPTVOE
GENIE
LYINIZ
RAW
006F:??
GENIE
SOONEA
GENIE
AAUILSPP
GENIE
ZANEAGPA
NNEEAKVN
GENIE
LANEAGPA
NNEEAKSN
GENIE
AAEKAN

00 - Round 1 01 - Round 2 02 - Round 3 03 - Round 4 04 - Round 5 05 - Round 6, etc.

00 - Round 1 01 - Round 2 02 - Round 3 03 - Round 4 04 - Round 5 05 - Round 6, etc.

RAW
0401:??
GENIE
AAUITT

00= Normal Shot 02 = Long Shot 04 = Rapid Shot 06 = Long and Rapid Shot 45 = Lightning Shot

00= Normal Shot 02 = Long Shot 04 = Rapid Shot 06 = Long and Rapid Shot 45 = Lightning Shot

RAW
0030:??
GENIE
ZAOGOLGE
GENIE
ZAOGOLGA
GENIE
AOVSLGEI
AAEIZIVL
AEXSTKZA
AOOIYGE
GENIE
AAIIGI
GENIE
OAEGGN
GENIE
AAUSZT
GENIE
AAXGYY
GENIE
LUNAAA
GENIE
SAIGSE