Languages Size CRC32 Region Serial
English 16M D5057E2B USA B7YE
Attack Quantity Increases When Used by Demonic722
Action Replay
5205690C 50501E40
0205690C 50501C40
D2000000 00000000
Attack Quantity Never Decreases by Demonic722
Action Replay
9205690E 00005050
1205690E 000046C0
D2000000 00000000
Glide Code by Demonic722
Action Replay
94000130 FFFA0000
92043472 00003484
12043472 00003488
D2000000 00000000
94000130 FFF90000
92043472 00003488
12043472 00003484
D2000000 00000000
Health Never Decrease by AsPika2219
Action Replay
6211AEAC 00000000
B211AEAC 00000000
DA000000 000001EC
D7000000 000001E8
D2000000 00000000
Highest Jump by Demonic722
Action Replay
94000130 FFBD0000
B211AEAC 00000000
B00001DC 00000000
00000048 00040000
D2000000 00000000
Max Score by Demonic722
Action Replay
94000130 FFF70000
0211AEC4 3B9AC9FF
D2000000 00000000
Moon Jump by AsPika2219
Action Replay
94000130 FFBD0000
6211AEAC 00000000
B211AEAC 00000000
B00001DC 00000000
00000088 FFFFE000
D2000000 00000000
Refill Health by AsPika2219
Action Replay
94000130 FFFB0000
6211AEAC 00000000
B211AEAC 00000000
DA000000 000001EC
D7000000 000001E8
D2000000 00000000