Always full power by luc-ita
Gecko
C20567B0 00000002
3C6042C8 907F04F4
C01F04F4 00000000
Each coin worth 100 coins by luc-ita
Gecko
040E4178 38800064
Enemies don't attack by luc-ita
Gecko
04066DB4 60000000
Infinite life by luc-ita
Gecko
04056850 801A0058
04056854 901F040C
Jump in midair by luc-ita
Gecko
04060E00 48000024
04060DC0 60000000
Low gravity by luc-ita
Gecko
045BC3B8 C0A0CCCD
Moonjump by luc-ita
Gecko
0412AFF4 40820068
28520B32 00000800
0412AFF4 48000068
E0000000 80008000
Skip logos by luc-ita
Gecko
057FFDC4 00000000
057FFDD0 00000000
057FFDEE 00000000
057FFDE2 00000000
057FFDFE 00000000
057FFE0A 00000000
Very low gravity by luc-ita
Gecko
045BC3B8 C020CCCD