GodMode+1HitKill by luc-ita
ARMax
0403A418 3C80808B
0403A41C 60846D7C
0403A420 7C041800
0403A424 4082000C
0403A428 60000000
Have all powers by luc-ita
ARMax
008E149F 00000006
Jump in midair by luc-ita
ARMax
087C5D5A 00000001
048B6E30 41400000
Low gravity by luc-ita
ARMax
048B6DFC 40A00000
No demo video by luc-ita
ARMax
001E57A0 00000000
No intro video by luc-ita
ARMax
008F6A7F 00000000
008F6A1F 00000000
008F6A3F 00000000
008F6A5F 00000000
008F6A9F 00000000
No reload by luc-ita
ARMax
028E1386 00000000
No video logo PK by luc-ita
ARMax
001D5CF6 00000000
No video logos Disney and Ubisoft by luc-ita
ARMax
001D5CE5 00000000