Freeze Timer by terpsfan101
Raw
C0B5:00
Infinite Credits by Mezmorize
Raw
C0C1:09
Infinite Credits by Mezmorize
Game Genie
008-A58-3BE
Infinite Time by Mezmorize
Raw
C0B4:9A
Infinite Time by Mezmorize
Game Genie
00C-38B-E6E
P1 Character Modifier by terpsfan101
Raw
DB06:??
DB07:??
P1 Infinite Health by terpsfan101
Raw
DB3B:40
P1 No Health by terpsfan101
Raw
DB3B:01
P2 Character Modifier by terpsfan101
Raw
DB7E:??
DB7F:??
P2 Infinite Health by terpsfan101
Raw
DBB3:40
P2 No Health by terpsfan101
Raw
DBB3:01
Stage Modifier by terpsfan101
Raw
C0AF:??